Jag har sedan många år tillbaka arbetat som barn o föräldrarcoach 

med mycket gott resultat 

vad som helst som upplevs som ett "problem" kan man lösa

Det är att lista ut vad problemet är och lösa det tillsammans med föräldrar

Jag arbetar även enskilt med barn som uppvisar svårigheter att ex lyssna

spelar för mycket

vägrar olika saker

trotsar för mycket 

och andra issues

en session kostar  270:-

tar även on line 

jag har gedigen Utbildning i beteenden och relationer

är Utbildad Socionom samt samtalshandledare