Välkomna på ett mycket intressant föredrag om rösten och dess arbete
HUR nå fram till den röst man vill ha
Tid den 18/3 kl 1800
Röstarbete / inspirerad av Roy Hart/Eggers metod
Hej jag kommer att beskriva hur ett röstarbete går till
Hur kan du få din röst att fungera på ett tillfredställande sätt
Vad finns det för hinder ?
Vad innebär tondöv falsksång ingen rytmkänsla allt som man kan åtgärda via ett röstarbete
Vad innebär klang, tonfärg, timbre
Hur förklarar man scenskräck
Nå över rampen, textarbete , text analys
Det går bra ställa egna frågor
Plats: Goggle meet , Avgift: 75:- / swischAnmälan senast 17/3 (Max obegränsat deltagare) Information/Anmälan: